İSG Projesi Kapsamında Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenliği Kent Konseyi Oluşturuldu

İSG Projesi Kapsamında Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenliği Kent Konseyi Oluşturuldu

Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenliği Kent Konseyi Oluşturuldu

 

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD) öncülüğünde, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışacak bir kent konseyinin kurulması amacıyla, kentin dinamiklerini bir araya getiren bir çalıştay gerçekleştirdik.

Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında oluşturulan hibe programı kapsamında uzun zamandır yürüttüğümüz projemizin önemli bir çıktısını bu organizasyonla yerine getirdik. DİSİAD ve bahse konu projenin ortakları DTSO ile DİMAD’ın destekleriyle 12 Ağustos 2022 tarihinde, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışacak kalıcı bir yapı oluşturabilmek amacıyla kent dinamikleriyle bir araya geldik.

Diyarbakır’da ve ülke genelinde İSG uygulamalarının ne seviyede olduğu, İSG kültürü oluşturabilmek için neler yapılması gerektiği ve yasal düzenlemelerde nasıl gerekli düzenlemeler yapılabileceği üzerine konuşmaların yapıldığı çalıştayda birçok kişi ve kurumdan gelen öneriler not edildi.

DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Edemen’in yaptığı açılış konuşmasının ardından divanda bulunan; DİMAD Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Çağdaş, SGK Diyarbakır İl Müdürü Reşat Merttir, İŞKUR Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Yılmaz, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Doğan Hatun ve TMMOB İKK Eşbaşkanı Sorgül Aytek Avşar söz alarak İSG üzerine bir kent konseyi oluşturmanın öneminden bahsettiler.

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışacak kent konseyinde iş kazalarının engellenebilmesi için neler yapılabileceği, yasal düzenlemelere nasıl etki edilebileceği, resmi kurumların denetimlerinin nasıl sonuç alıcı olabileceği, işletmelerin kendi bünyelerinde İSG üzerine bir komisyon kurması için nasıl teşvik edilebileceği üzerine çalışacak bir kent konseyi kurulmasında mutabık kalındı. Oluşturulan bu kent konseyinin yürütmesinde bulunan kurumlar şöyler:

-Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİAD)

-Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)

-Diyarbakır Madenciler ve Mermerciler Derneği (DİMAD)

-İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü

-SGK Diyarbakır İl Müdürlüğü

-TMMOB İKK ve TMMOB Odaları

-Diyarbakır Tabip Odası

-Diyarbakır Barosu

-Diyarbakır Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (DSMMMO)