2013 yılı 10 Aylık Yatırım Teşvik Belgeleri

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Yatırım Teşvik Belgesi sayısı;

Ekonomi Bakanlığı 2013 yılı verilerine göre ilk 10 ayda düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi sayısı (01.01.2013-31.10.2013 tarihleri arasında) Türkiye genelinde 43.475 Adet olup, bunun 41.007 adedi yerli, 2.368 adedi yabancı sermayeli yatırımlardan oluşmaktadır.

Aynı verilere göre 6. Bölgede yer alan Diyarbakır iline verilen Yatırım  Teşvik Belgesi sayısı 83 adet olup, bunun 82 adedi yerli, 1 adedi yabancı sermayeli yatırımlardan oluşmaktadır.

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=EE7EE7B1-D8D3-8566-45201CE77E5F0FDD