2014 Yılı Hükümet-Cemaat Kavgasıyla Geçiştirilmemelidir.

2014 Yılı Hükümet-Cemaat Kavgasıyla Geçiştirilmemelidir.

17 Aralık 2013 tarihinde başlayan yolsuzluk operasyonu ve sonrasındaki gelişmelerle bağlantılı olarak piyasalarda çalan tehlike çanları ülke kalkınmasına ara verdirecekmiş gibi gözüküyor.

 

Sayın Basın Mensupları;

 

17 Aralık 2013 tarihinde başlayan yolsuzluk operasyonu ve sonrasındaki gelişmelerle bağlantılı olarak piyasalarda çalan tehlike çanları ülke kalkınmasına ara verdirecekmiş gibi gözüküyor. Geldiğimiz noktada devlete paralel yapılanmalar ve hükmetme iştahı ülkeyi hiç de doğru bir yere doğru götürmüyor. Evet hukuk her kese lazım. Bunun içindir ki 2011 Temmuzundan beridir sivil ve her kesimi kapsayacak demokratik bir anayasa yapılmasını ısrarla savunduk. Bu mecliste bu işi engelleyenleri er ayda geç tarih yargılayacaktır. İnsanlar niçin sizi seçti sayın milletvekilleri? Niçin size bu temsiliyeti verdi? Sorar mısınız kendinize?

 

Ülke yönetiminde dini istismar ederek, yıllardan beridir yapılanmasına müsaade edilen ve bunun sonucu ortaya çıkan “Devlete Paralel Yapılanma”yı kim yaptı? Bunu kim destekledi? Geldiğimiz noktaya bakın! Yılbaşı dolayısıyla sembol diye tüm dünyada ticari veyahut keyfe keder kullanılan Noel baba bu ülkede sünnet ediliyor. Bunlar normal işler değil.

 

KCK tutuklamalarını adilane bir yöntemle yargılandığını söyleyebilir miyiz? İşte bunun için adilane bir hukuk herkese lazım.

Değerli basın mensupları; Mevcut hükümet hem 17 Aralık operasyonu, hem de daha sonraki süreçte olup bitenleri ortaya çıkarıp varsa suçluları yargıya bir an önce sevk etmelidir. Bunun yanında ekonomik anlamda ziyana uğramama adına bir an önce önlemler alınıp bu işlerin faturası halka ve iş insanlarına çıkartılması önlemelidir. Siyasetin doğru zemine oturtulmasını sağlayacak kararlar acilen alınmalıdır.

Avrupa Birliği yolunda gösterilen çabalar daha da arttırılarak devam ettirilmelidir. Müzakerelerde tıkanıklığa neden fasıllar için gerekli düzenlemeler hızla tamamlamalıdır.

 

Kürt sorununun çözümü için başlatılan barış süreci sekteye uğratılmamalı. Son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte barışı gölgelemeye niyetlenenlerin olabileceği endişesini taşımaktayız. Bu nedenle sürecin devam ettirilmesi konusunda kararlı ve cesur adımlar atılmalıdır. Bölgemizde barış için beklenen umutlu bekleyişi siyasi çıkar çatışmalarına meze etmekten kaçınılmalıdır.

 

2014 yılında yaşanacak seçimlerde hizmet edebilme kabiliyetini ortaya koyacak insanlara rol verilmesi her kesin kazancı olduğunu hatırlarız. İçinde bulunduğumuz dönemde iktidar partisi geçmiş yanlışlarından ders alarak demokratik kanalların işlemesini sağlayıp düşünce özgürlüklerini artırmak ve hukukun evrensel duruşunu ortaya koymalıdır. Muhalefet partileri de kaset ve istismar politikalarından vazgeçip demokrasinin işlemesini sağlayacak politikalar üretmelidirler.

 

Hem Türkiye, hem bölgemizin kalkınması için kaybedecek bir tek saniyemizin bile olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle; 2014 yılının ülkemize barış, demokrasi ve refahı getirmesini diliyoruz.

 

Burç BAYSAL

DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı