Basına ve Kamuoyuna

Basına ve Kamuoyuna

8 Temmuz 2013 tarihinde Diyarbakır Özgür Haber gazetesinin manşetinden servis edilen “DİSİAD İŞGEM’İ SAHİPSİZ BIRAKTI” şeklindeki haber hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla bu basın açıklamasını yapmaktayız.

 

Öncelikle belirtmeliyiz ki; söz konusu haber yapılırken basının en temel etik kurallarından olan haberle ilgi tarafların görüşlerine başvurma yönteminin uygulanmamış ve konu ile ilgili görüşlerimize başvurulmamıştır. Tek taraflı ve kastı aşan haber şekli tarafımızdan büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.

DİSİAD; kentimizin ekonomik kalkınması için faaliyet gösteren bir grup sanayici ve işadamı tarafından 1996 yılında kurulmuş ve günümüze kadar çalışmalarını azimle yürütmüştür. Bugün yönetiminde yer aldığımız bu saygın kurumun yarınlara daha da güçlenerek ulaşması yönündeki çabalarımız devam edecektir.

2006 yılında DİSİAD ve DMD (Diyarbakır Mermerciler Derneği) ortak girişimiyle hazırlanarak, KOSGEB, Dünya Bankası ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca “Özelleştirme Sosyal Destek Projesi” Kapsamında desteklenen Diyarbakır İŞGEM projemiz 18.05.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 18.07.2009 tarihinde sona ermiştir.

İŞGEM projesi uygulama gereği olarak DİSİAD ve DMD ortaklığında bir şirket statüsüyle hayata geçirilmiştir. Yasal prosedürler gereğince şirket sermayesinin %90’ı dönemin DİSİAD Başkanı ve %10’nu da DMD Başkanı tarafından karşılanarak şirket kurulmuş, daha sonraki süreçte de bu hisselerin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İl Özel İdaresi gibi kurumlara eşit dağıtılarak sürdürülebilirlikleri planlanmıştır. Ancak proje planlama aşamasında ilgili kurum başkanlıklarından alınan yazılı taahhütler proje uygulama aşamasında yerine getirilmemiştir. Bu da projenin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemiştir.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen İŞGEM Projesi DİSİAD tarafından hayata geçirilmiş, 14 genç girişimci kuluçkalama yöntemiyle İŞGEM bünyesine alınarak desteklenmişlerdir. Özellikle kredi temini konusunda DİSİAD gerekli girişimlerde bulunmuş ve KOSGEB kanalıyla girişimcilere 18 ay vadeyle sıfır faizli işletme kredisi imkanı tanınmış, gerekli kefaletler de yine dönemin DİSİAD yöneticileri tarafından temin edilmiştir. Bu süreçte işletmelerden hiçbir şekilde kira vb. bir katkı alınmamıştır.

Proje gereğince işlik tahsisi yapılan işletmeler 20 ay süreyle desteklenerek İŞGEM’den mezun olmaları ve yerlerine yeni girişimcilerin İŞGEM bünyesine alınmaları gerekiyordu. Ancak halen İŞGEM’de bulunan firmalara 2 kez tebligat gönderilmesine rağmen işlikleri boşaltmadıkları gibi, boşalan işlikleri de işgal ederek yeni girişimcilerin faydalanmalarına da engel olmuşlardır. Halen İŞGEM’de faaliyet yürütüp söz konusu gazeteye mülakat veren firma yöneticisi Muharrem MERMUT’un haksız olarak kamuya ait 3 işliği işgal ediyorken, gazetenin bu durumu görmezlikten gelerek, işgalcilerle işbirliği yapıp kasıtlı bir şekilde derneğimizi karalaması kabul edilemez.

Bu tür haberin spottan manşet olarak verilmesi ise haberden çok habere konu olan kuruma yönelik olması ise ayrıca düşündürücüdür. Bugüne kadar kentimizin bir bileşeni olan DİSİAD; kentin kaderi olmayan fakat birilerinin işine gelen geri bıraktırılmışlığa karşı aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren, yatırım ve istihdam için toplumun tüm kesimleriyle diyalog içinde olan vizyoner bir bakış açısı ile topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan bir kurumdur.

Bütün bu çabalarımız kent kamuoyunca da çok yakından takip edilmekte ve bilinmesine rağmen, tarafsız ve objektif habercilik şiarıyla hizmet üretme iddiasında olan Diyarbakır Özgür Haber Gazetesinde DİSAD’ı karalayıcı haberin yayınlanmasını kastı aşan bir haber olarak değerlendiriyor, en kısa sürede objektif ve tarafsız yayıncılık yaparak gerekli düzeltmeleri yapmasını talep ediyoruz.

Burç BAYSAL

DİSİAD Yönetim Kurulu Adına

Başkan