Evet, BARIŞ artık çok yakınımızda’

TÜRKİYE KAMUOYUNA

21 Mart 2013 Newrozu ile birlikte Türkiye Kamuoyuna açıklanan barış süreci başta bölge halkı olmak üzere, Türkiye ve uluslararası arenada çok büyük bir destek görmüş, büyük bir heyecan ve umut havası estirmiştir.

 

30 yılı aşkın bir süreden bu yana devam eden çatışmalı bir süreçte 40 binden fazla insan canından olmuş, bir o kadar yaralının yanı sıra 3 bin köy boşaltılmıştır. Bunca acılı bir süreçten sonra bugün gelinen noktada başta hükümet ve meclisteki siyasi partiler olmak üzere, her bir bireye büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

2012 yılı sonlarında başlatılan ve 2013 Newrozu ile taçlandırılan barış süreci ve ardından yaşanacak sınır dışına çekilme ile birlikte silahların susmaya başlaması elbette ki bu ülkenin geleceği için yapılacak en büyük iyilik olacaktır. Bu süreci başlatan ve kararlılıkla sürdüren başta AK Parti ve BDP yöneticileri olmak üzere süreci destekleyen tüm kesimleri yürekten kutluyor, bu sürecin dışında kalan tüm siyasi otoriteleri de sürece katkı sunmaları gerektiğine inanıyoruz.

Bu ülkede yaşayan her kesin anayasal vatandaşlık temelinde eşit ve özgürlükçü bir anayasa güvencesiyle yaşama hakkının sağlanması meclisin öncelikli görevleri arasında yer almalı, tekçi ve ırkçı söylemlere son verilmeli, farklılıklar zenginlik olarak algılanmalıdır.

Kalıcı bir barışın ekonomik ve sosyal kalkınmayla taçlandırılması en önemli unsurdur. Bu nedenle, başta bölgemiz olmak üzere, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, demokrasinin güçlenmesi, tüm farklılıkların zenginlik olarak algılanması yönünde çabalar yoğunlaştırılarak arttırılmalıdır.

21 Mart 2013 Newrozunda okunan Abdullah ÖCALAN’ın mektubunda geçen “Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyasi sürece kapı açılıyor. Siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor. Demokratik hakları özgürlüğü eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor.” söylemi oldukça önemli bir mesajdır. Bu mesajın her kes tarafından doğru anlaşılması, kalıcı bir barışın tesis edilmesi için, başta tüm ülke iş camiası olmak üzere, siyasi partiler, STÖ’ler, yazarlar, aydınlar ve kanaat önderlerini sağduyulu politikalar üreterek sürece katkı sunmaya davet ediyoruz.

Evet, BARIŞ artık çok yakınımızda,

Barışa destek veren her kesi saygıyla selamlıyoruz.

Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği

Yönetim Kurulu Adına

Burç BAYSAL

Başkan