Soykırımla karşı karşıya olan Ezidi kardeşlerimiz için herkesi seferberlik ruhuyla üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.

Soykırımla karşı karşıya olan Ezidi kardeşlerimiz için herkesi seferberlik ruhuyla üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.

Basına ve Kamuoyuna,Bilindiği üzere 3 Ağustos 2014 de insanlık ve İslam düşmanı İŞİD denen örgüt Musul’un Şengal bölgesinde ve çevresinde bulunan Ezidi halkına karşı vahşi katliamlar gerçekleştirmiştir.

Yaşanan bu vahşet Sonucu’nda tarihlerinde 72. kez katliama maruz kalmış olan bu kadim Ezidi halkımız, tekrar topraklarından koparılmış ve göç yolarına düşmüşlerdir. DİSİAD olarak ilk günden beri bu insanlık dramını yakından takip ediyoruz. 9 Ağustos 2014 tarihinde Diyarbakır’dan bir grup sivil toplum kuruluşları ile birlikte Irak Kürdistan Bölgesine giderek bu trajediyi yerinde izledik. Bunun akabinde izlenimlerimizi ve önerilerimizi içişleri Bakanımız ve sağlık Bakanımız ile paylaştık. Ancak daha sonraki dönemde Bölgemize yoğun olarak Ezidi göçünün artarak devam etmesi üzerine, tekrar durum değerlendirmesi yapmak için, 9-10 Eylül 2014 tarihlerinde Irak Kürt bölgesi ve bölgemiz ‘de kurulu olan Ezidi kamplarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk.

Yaptığımız incelemeler sonucunda konuyla ilgili değerlendirmelerimiz şu şekildedir:

Bu katliam neticesinde 450.000 civarında Ezidi halkı yurdundan
• Koparılmıştır

Ezidi halkının çoğunluğu Irak Kürt bölgesinin değişik şehirlerinde,
• Rojava ve Bölgemiz ‘de kötü koşullarda yaşam savaşı vermektedirler.

• Halen göç yollarında olan on binlerce Ezidi var ve bunların çoğunluğu Irak topraklarını terk etmek istediklerini belirtiyorlar
• Yakın zamanda 100.000 ‘ni aşan Ezidi kardeşlerimizi bölgemizde ağırlamak durumunda kalabiliriz.
• Ezidi kardeşlerimiz için hazırlanan kamplarda, eğitim sağlık ve psikolojik destek birimlerinin oluşturulması hayati önemdedir,
• Yaklaşmakta olan kış koşulları dikkate alınarak hızlı, planlı ve koordineli çalışmalar yapılmalı ve hazırlıklar biran önce tamamlanmalıdır

Başta hükümetin ilgili kuruluşları, AFAD ve Kızılay olmak üzere Birleşmiş Milletlerin ilgili birimleri, yerel yönetimleri, iş camiamızın önde gelen kuruluşları TÜSİAD, TOBB gibi Dernek Oda ve Birlikleri, Bölgemizin iş camiasını temsil eden SİAD, Oda, Borsa ve Meslek örgütlerini bu trajedi karşısında duyarlılığa ve aktif olarak işbirliğine davet ediyoruz.

Tüm bu çalışmalarda Ezidi kardeşlerimizin burada kaldıkları süre içerisinde iyi ağırlanmaları ve yurtlarına dönmeleri için gerekli olan şartların biran önce sağlanması hedeflenmelidir. Soykırımla karşı karşıya olan Ezidi kardeşlerimizi en iyi şekilde misafir etmemiz için herkesi seferberlik ruhuyla üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.

Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği