2013 Yılı İlk 7 Aylık Bilançomuz

01 Ağustos, 2013
132

2013 Yılı ilk 7 Aylık gerçekleşen Gelir ve Giderlerimiz.

GELİRLER GİDERLER
Devir 138,60 TL Personel Ücretleri 29.554,10 TL
Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağışları 68.526,00 TL Sosyal Yardımlar 23.000,00 TL
Üye Aidatlar 17.000,00 TL Büro Giderleri 17.093,20 TL
    Temsil Giderleri 13.919,66 TL
TOPLAM 85.664,60 TL   83.566,96 TL
Banka 1.980,39 TL