MİSYON,

  • DİSİAD, Diyarbakırlı sanayici ve iş insanlarının örgütlü bir çatı altında toplanıp dayanışmacı bir yapı içinde koordineli çalışmalarını sağlamak, Diyarbakır’ın kalkınması için çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, sivil toplum çalışmalarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek,
  • insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve
  • sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

VİZYON
DİSİAD,

  • Toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, bölgemizin ve ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaları oluşturulmasına katkıda bulunur;
  • İlimizin ve bölgemizin  küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar;
  • uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

DİSİAD  Diyarbakır iş dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini konun muhataplarına  kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

DİSİAD Üyeleri bölgenin ve ilin vergi, ihracat, istihtam konularnda ülke ekonomisine katkısı en yüksek olan derneklerinden biridir.