8. Olağan Genel Kurul İlanı

16 Temmuz, 2021
831

Sayı: 15/07/2021/293

Konu: 21. Olağan Genel Kurul

Değerli üyemiz,

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurul (Mali Genel Kurul) toplantısı, 31.07.2021 tarihinde (Cumartesi) saat:11.00’de Diyarbakır Ticaret borsa salonunda  yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile 07.08.2021 tarihinde (Cumartesi) yine aynı yerde saat 11.00’de yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim

Burç BAYSAL
DİSİAD  Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM;

1- Toplantı çoğunluğunun tutanak ile tespiti,

2- Divan kurulunun seçilmesi

3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

4- Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası

5- Tüzük değişikliği

6- Organ seçimlerinin yapılması

7- Dilekler ve Kapanış