İş Dünyasına Çağrı

Sayın Ümit Nazlı BOYNER

Öncelikle ülkemizde temel insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilerek demokrasi kültürünün tesis edilmesi, ulusal ve bölgesel kalkınmanın sağlanması yönünde göstermiş olduğunuz yoğun çabadan dolayı sizleri kutluyor, teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

TÜSİAD Başkanı

Sayın Başkan,

Gerek ulusal düzeydeki sorunlar, gerekse de komşu ülkelerle ilişkilerimizden kaynaklı sorunların oldukça yoğun yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Böylesi devasa sorunların giderek daha da olumsuza evrildiği bu süreçte biz sivil toplum örgütlerine de büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Özellikle içte yaşanan çatışma ve ölümlerin sona ermesi, huzur ve güven ortamının yeniden tesisi en öncelikli temennilerimizdendir.

Kentimiz başta olmak üzere, bölgemizin kalkınması için oldukça önemli kaynakların varlığına rağmen yeterince kullanılmadıkları aşikardır. Yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarımızın kadar  turizm sektörü de bölgemiz açısından oldukça önemli potansiyele sahiptir. 27 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenti çevreleyen Diyarbakır surları üzerinde taşıdığı tarihi izlerle bunun en önemli ayağını oluşturmaktadır. Böylesine önemli bir kültürel mirasın korunarak yarınlara taşınmasını bütün ilgili kurum ve kuruluşlar kadar bizlerin de asli görevi olarak görmekteyiz. Bu nedenle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2000’li yılların başından itibaren başlatılan ve ilgili bakanlıklar tarafından da desteklenen surların restorasyon ve koruma çalışmaları tarafımızdan büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Av. Osman BAYDEMİR ve ekibi tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanımız Sayım Abdullah GÜL’e takdim edilen projelerden biri de Diyarbakır surlarının restorasyonu ve korunması olmuştur. Cumhurbaşkanımız tarafından da büyük ilgi gören bu çalışmaların bir ayağı da “2013 yılının Diyarbakır Surlarını Tanıtma Yılı” olarak ilan edilme talebidir. Bizler tarafından da oldukça önemli bir girişim olarak kabul edilen bu talebin ilgili taraflarca kabul görmesi en büyük temennimizdir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Diyarbakır surlarını korumak ve restore etmek, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne taşıma çalışmalarına derneğimiz de katılmıştır. Bunun için Derneğimiz ve Büyükşehir Belediyesi arasında bir işbirliği protokolünün imzalanması planlanmıştır. Gerek ilimiz, gerek ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması yönünde oldukça başarılı çalışmalara imza atan TÜSİAD’ın böylesi bir günde yanımızda olması hem bizlere, hem de ülke turizm sektörüne vereceği destek kadar, bölge dışından bir örgütlenme olarak sağlayacağı manevi desteğin değeri çok daha büyük olacaktır.

Takdir buyurarak katılabilmeniz durumunda, 15 ile 20 Ekim 2012 tarihleri arasında, sizlerin belirleyeceği bir günde yapacağımız protokol imza töreninde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, en derin saygılarımızı arz ediyoruz.

Burç BAYSAL

DİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı