Son Günlerde Artan Döviz Kurları ile ilgili Merkez Bankası ve Yetkililere yaptığımız çağırı

Son Günlerde Artan Döviz Kurları ile ilgili Merkez Bankası ve Yetkililere yaptığımız çağırı

Sanayici ve iş insanlarımız pandemi koşullarında bile üretime devam ediyor, ürettiğini ihraç ediyor, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiler. Bu süreçte dünya pazarlarındaki daralmaya rağmen daha uygun fiyatlara hammadde ve diğer girdileri temin edebilen sanayicilerimiz üretimlerini çeşitlendirerek arttırmış, dış ticarette çok başarılı sonuçlar alabilmişlerdir.

Ancak bugün yaşanan döviz artışıyla birlikte hammadde ve girdi maliyetlerindeki artışla üretim durma noktasına gelmiştir. Kısacası ekonomi piyasası çok ciddi bir kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Yerel para birimindeki aşırı değer kaybı enflasyonu arttırmakta, iç ve dış pazarda daralmaya neden olmaktadır.

Öngörülebilir makul bir enflasyon, ekonomiler için sorun sayılmayabilir. Ancak fiyat artışlarının yüksek oranlara ulaşması ve tahmin edilebilir olmaktan çıkması ticari yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

Son zamanlarda ekonomi piyasasında yaşanan hızlı dalgalanmalar sadece iş camiasını etkilemekle kalmamakta, bütün toplumu etkilemektedir.

Serbest piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, dövizdeki hızlı tırmanış önlenemez bir hızla devam etmektedir. Bütün bu gidişata müdahale etmesi gereken Merkez Bankasının son zamanlarda peş peşe aldığı faiz indirim kararları beklenen etkiyi yaratamamaktadır.

Yaşanmakta olan bütün bu gelişmeleri biz Diyarbakır İş Konseyi üyeleri olarak büyük bir endişe ile izlemekteyiz.

Gerek siyasi otoritelerin, gerekse de bu konuda en yetkili merci olan Merkez Bankasının bu süreci daha realist politikalarla yönetmesi gerektiğine inanmaktayız.  

Piyasalardaki hızlı ve dengesiz dalgalanmaların yanı sıra enflasyonun önlenmesi konularında bütün yetkili kurumları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Nurullah EDEMEN

DİSİAD YK Başkanı